50 lat Katedry Kameralistyki

Oddajemy w ręce czytelników okolicznościową monografię-pomnik upamiętniającą 50-lecie istnienia Katedry Kameralistyki aMuz.50 lat Katedry kameralistyki - okładka
Bogato zilustrowana praca zawiera opis pełnego spektrum działalności Katedry oraz charakterystykę sylwetek pedagogów wchodzących w jej skład, a wreszcie artystów-wykonawców pełniących w kolejnych latach na przestrzeni pięciu dekad jej istnienia funkcję kierownika Katedry Kameralistyki. Monografię podzielono na 9 działów tematycznych, które opracowali: Anna Prabucka-Firlej, Krzysztof Sperski, Bogna Czerwińska-Szymula, Adam Bruderek, Dominika Glapiak-Piłasiewicz, Ewa Sarwińska, Jan Lewandowski, Magdalena Ochlik-Jankowska, Mirosława Sumlińska, Paula Preuss, Robert Kwiatkowski.

Zdaniem recenzentki tomu prof. dr hab. Grażyny Bożek-Wota, księga stanowi „pomysł uchronienia od zapomnienia klimatu minionego czasu, a także uczczenia wybitnych osobowości, którym przyszło często działać w szczególnie trudnych i bezprecedensowych warunkach […].

Zapraszamy do kupowania!