Muzyka fortepianowa XVII

65,00 

Muzyka fortepianowa XVII : monografia zbiorowa = Piano music XVII, red. Monika Karwaszewska, Joanna Schiller-Rydzewska, Gdańsk 2023

380 stron

24 w magazynie

Opis

Konferencje z cyklu Muzyka fortepianowa to trwały symbol gdańskiej myśli teoretycznej. Tradycja tych spotkań muzykologów, teoretyków i wykonawców przez lata gwarantowała międzyśrodowiskową wymianę spojrzenia na dzieło, twórcę, wykonawcę i fortepian jako medium. Ten rys gdańskich konferencji został utrwalony wieloma tomami pokonferencyjnych refleksji i artykułami w czasopismach. Niniejszy tom jest zwieńczeniem obrad dziewiętnastej już Konferencji Muzyka fortepianowa, która odbyła się w dniach 5–6 maja 2022 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Autorzy prezentowanych artykułów wpisują się w jej utrwaloną markę, wypełniają ją świeżymi treściami.

W tomie szczególną pozycję zajmuje inicjujący całość tekst prof. Ireny Poniatowskiej. Wybitna polska badaczka muzyki fortepianowej, pianistyki, twórczości Fryderyka Chopina sygnalizuje nową przestrzeń międzydyscyplinarną, która swoim charakterem wpisuje się we współczesne trendy naukowe. Czy budowa opuszki palca wpływa na sposób wydobycia dźwięku przez pianistę? Odpowiedzi szuka autorka we współczesnych badaniach neurologów, źródłach dokumentujących grę Fryderyka Chopina i charakterystyce wykonawstwa młodych pianistów.

W dalszej konstrukcji tomu przyjęliśmy układ chronologiczny. Za takim porządkiem przemawia specyfika naszej konferencji, jako miejsca szczególnego spotkania pianistów i muzykologów. Stąd uznaliśmy, że perspektywa wykonawcza będzie się doskonale dopełniać refleksją analityczną, faktograficzną i filozoficzną swojej epoki. W pierwszym dziale znalazły się więc artykuły omawiające muzykę fortepianową wieków XVIII i XIX w kontekście dzieł, kompozytorów i instrumentów. Część zatytułowana Wiek XX przedstawia szeroką panoramę europejskiej twórczości i wykonawstwa. Z kolei w dziale poświęconym muzyce naszych czasów obok artykułów analitycznych znalazły się nowe koncepcje filozoficzne i edukacyjne.

Oddajemy więc w ręce naszych czytelników bogaty zestaw artykułów, o niezwykle różnej, ale dopełniającej się tematyce. Tych 20 tekstów wskazuje obszary zainteresowań współczesnych wykonawców i badaczy, które w przyszłości z pewnością zaowocują kolejnymi spotkaniami naukowymi w Gdańsku.

Joanna Schiller-Rydzewska

Informacje dodatkowe

Waga 0,685 kg
Wymiary 24 × 17 × 2,5 cm