Moje doświadczenie z zespołem chóralnym tom III

20,00 

Moje doświadczenie z zespołem chóralnym, t. III
red.: Monika Karwaszewska, Aleksandra Grucza-Rogalska
Gdańsk 2021

175 stron

Polecamy również E-BOOK (pdf)!

Na stanie

Opis

Dyrygować to znaczy przewodzić, w dziedzinie sztuk muzycznych – kierować zespołem wykonawczym, orkiestrą lub chórem. Pełnienie roli dyrygenta chóru amatorskiego to szczególnie trudne zadanie polegające na stworzeniu z grupy ludzi o różnym nastawieniu i charakterze dobrze zorganizowanego i zwartego zespołu, zarówno artystycznego jak i społecznego. W związku z tym dyrygent chóralny musi odznaczać się ogromną ilością wspaniałych cech znakomitego muzyka-artysty, pedagoga, organizatora, animatora kultury. Musi być przywódcą kompetentnym, energicznym, zarażającym optymizmem, charyzmatycznym, odpowiednio przygotowanym na wielu płaszczyznach: muzycznej, pedagogicznej, psychologicznej, marketingowej, menadżerskiej, słowem być omnibusem i człowiekiem renesansu w jednym!

Młodzi adepci sztuki dyrygenckiej stawiający swoje pierwsze czy kolejne kroki w chóralistyce chętnie uczestniczą w przeróżnych formach dalszego kształcenia np. warsztatach, seminariach, kursach mistrzowskich, konferencjach czy studiach podyplomowych i doktoranckich. Jednak rzadko się zdarza, aby młodzi kierownicy chórów mogli podzielić się na szerszym forum swoimi przemyśleniami, rozterkami, wątpliwościami ale i radościami, sukcesami i pomysłami.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku stworzyła taką niecodzienną możliwość powołując do życia Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Artystyczną dla Młodych zatytułowaną Moje doświadczenie z zespołem chóralnym, która jako jeden z komponentów Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere po raz pierwszy odbyła się w dniu 28.10.2016 r. Druga edycja Konferencji miała miejsce dokładnie rok później – 27.10.2017 r. a trzecia po kolejnych dwóch latach- 08.11.2019 r. W pierwszych dwóch tomach publikacji pokonferencyjnej znalazło się 20 artykułów (po 10 w każdym woluminie), także w trzecim, który oddajemy do Państwa rąk znajduje się 10 niezwykle atrakcyjnych tekstów młodych, obiecujących dyrygentów chóralnych. Organizatorami III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Artystycznej dla Młodych był ówczesny Instytut Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno – Kantatowej Wydziału  Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu oraz Stowarzyszenie Music Everywhere. Pomysłodawcą i koordynatorem Konferencji była dr Beata Śnieg, dyrektor artystyczny Festiwalu, dyrygent Chóru Music Everywhere i pedagog Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Mojej osobie organizatorzy Konferencji powierzyli odpowiedzialną funkcję opieki merytorycznej nad wydarzeniem. Na program Konferencji składały się referaty pogrupowane w cztery bloki tematyczne: pozamuzyczne aspekty pracy dyrygenta, wyzwania dyrygenckie, dyrygent jako pedagog, wokalne obszary pracy dyrygenta z różnymi zespołami chóralnymi. Najciekawsze wystąpienia znalazły swoje miejsce w niniejszej publikacji.

Trzeci tom otwiera artykuł Aleksandry Tarnowskiej zatytułowany Czarna dziura… czyli o tym co dzieje się po studiach. Za frapującym tytułem kryje się opis subiektywnych doświadczeń autorki związanych z rozpoczęciem pracy zawodowej a także spostrzeżeń pomocnych w zrozumieniu specyfiki pracy dyrygenta. Dominik Jarocki w artykule pt. Sposoby funkcjonowania wybranych wrocławskich chórów i zespołów wokalnych w aspekcie organizacji i zarządzania referuje wyniki badań przeprowadzonych na sześciu różnorodnych chórach wrocławskich. Przedstawia struktury działające w zespołach, działy marketingowe a także sposoby zarządzania i  pozyskiwania niezbędnych środków finansowych. Emilia Ziegler w artykule Struktura i specyfika funkcjonowania Śmigielskiego Chóru Dziecięco-Młodzieżowego omawia metodę utworzenia amatorskiego chóru dziecięcego w niewielkiej, wiejsko-miejskiej gminie województwa wielkopolskiego Śmigiel. Autorka przedstawia specyficzną, rzadko spotykaną wśród chórów dziecięcych strukturę organizacyjną, a także analizuje jej pozytywne i negatywne aspekty, zarówno muzyczne jak i społeczne. Szymon Thiesler w artykule zatytułowanym Reaktywacja chóru św. Józefa z parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy w subiektywny sposób, z perspektywy młodego, początkującego dyrygenta relacjonuje reaktywację kościelnego chóru, wskazując metody pracy oraz wnioski wynikające z trzyletniej pracy. Klaudia Dudzińska w artykule Konkurs chóralny z perspektywy organizatora-chórzysty przeprowadza czytelnika przez meandry organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere. Tekst od pomysłu do realizacji może posłużyć jako szczegółowy przewodnik organizacyjny festiwalowo-konkursowego wydarzenia. Faustyna Hinc w artykule Profesjonalnie z amatorskim sercem wśród amatorów przedstawia subiektywne spojrzenie na rozwijanie zamiłowania do śpiewu wielogłosowego, które zaowocowało założeniem Gdańskiej Szkoły Kantorów, która gromadzi amatorów-pasjonatów śpiewu liturgicznego i kształci ich muzycznie. Jan Krutul w artykule Gloria Patri – multichóralny koncert w Świątyni Opatrzności przedstawia muzyczno-modlitewne wydarzenie poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II, które miało miejsce 30.03.2019 roku. Autor w referacie prezentuje projekt począwszy od autorskiej idei, poprzez dobór wykonawców i repertuaru, aż po wyzwania logistyczne i dyrygenckie. Mateusz Mularczyk w artykule zatytułowanym Zamówienie i prawykonanie utworu przez chór amatorski omawia z perspektywy dyrygenta proces zamówienia utworu dla chóru amatorskiego oraz przygotowania jego prawykonania. Inspirację autora do podjęcia tematu stanowiła praca nad prawykonaniami dwóch utworów wokalno-instrumentalnych: kompozycji LUD.owy (2018) Mieczysława Baumgarta oraz Małej suity o szczęściu (2019)  Pawła Tomasza Grajnerta. Anna Rocławska-Musiałczyk w artykule Kompozytor a wykonawca, wykonawca a kompozytor. Jak skutecznie rozwijać artystyczną współpracę? dzieli się z czytelnikiem autorefleksjami zawartymi w tytule. Autorka w trzech częściach tekstu nawiązujących do trzech etapów współpracy kompozytora z wykonawcą i wykonawcy z kompozytorem udowadnia konieczność wzajemnego zrozumienia w realizacji zwłaszcza kompozycji prawykonywanych na specjalne zamówienia. Publikację zamyka artykuł Beaty Śnieg zatytułowany Gest dyrygencki, a sposób kształtowania brzmienia i ekspresji muzycznej zespołu. Autorka przedstawia nowatorskie ujęcie problematyki metodycznej i wykonawczej na podstawie własnej, oryginalnej koncepcji analizy wybranych fragmentów  kompozycji chóralnych z repertuaru swojego Chóru Music Everywhere.

Z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk trzeci tom publikacji pokonferencyjnej zatytułowanej Moje doświadczenie z zespołem chóralnym, która ukazała się pomimo panującej od roku pandemii. Polecamy życzliwej uwadze Czytelników wszystkie artykuły i zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej dla Młodych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

Spis artykułów:

  1. Aleksandra Tarnowska Czarna dziura… czyli o tym co dzieje się po studiach
  2. Dominik Jarocki Sposoby funkcjonowania wybranych wrocławskich chórów i zespołów wokalnych w aspekcie organizacji i zarządzania
  3. Emilia Ziegler Struktura i specyfika funkcjonowania Śmigielskiego Chóru Dziecięco-Młodzieżowego
  4. Szymon Thiesler Reaktywacja chóru św. Józefa z parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy
  5. Klaudia Dudzińska Konkurs chóralny z perspektywy organizatora – chórzysty
  6. Faustyna Hinc Profesjonalnie z amatorskim sercem wśród amatorów
  7. Jan Krutul (Centrum Myśli Jana Pawła II, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Filia w Białymstoku) Gloria Patri – multichóralny koncert w Świątyni Opatrzności
  8. Mateusz Mularczyk Zamówienie i prawykonanie utworu przez chór amatorski
  9. Anna Rocławska-Musiałczyk (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) Kompozytor a wykonawca, wykonawca a kompozytor. Jak skutecznie rozwijać artystyczną współpracę?
  10. Beata Śnieg (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) Gest dyrygencki, a sposób kształtowania brzmienia i ekspresji muzycznej zespołu

Informacje dodatkowe

Waga 0,23 kg
Wymiary 20,5 × 14,5 × 1 cm