Musica Sacra 7

PS-82

Nowy produkt

MUSICA SACRA 7
pod red. ks. dr. hab. Jacka Bramorskiego

Więcej szczegółów

10,00 zł brutto

Więcej informacji

Tom zawiera prace z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Muzycznej w Gdańsku w marcu 2011 roku. Prace Doroty Stankiewicz, Jacka Bramorskiego i Wojciecha Węckowskiego poświęcone są różnorakim  związkom etyki i estetyki na gruncie muzycznym, od antyku po współczesność; szkice Tomasza Rakowskiego i Bogusława Grabowskiego odnoszą się do splotu liturgii i muzyki, który zapewne wymaga odnowy w codziennej praktyce. Michał Sławecki omawia zagadnienia grupowania neumatycznego i artykulacji w śpiewie gregoriańskim, natomiast Andrzej Mikołaj Szadejko, pisząc o roli organów w kulturze europejskiej, zarazem przybliża szczegółowo międzynarodowy projekt odbudowy organów kościoła św. Piotra w Rydze. Ostatnia sekcja artykułów odnosi się do konkrentych dzieł muzycznych: Grzegorz Rubin, Marlena Winnicka, Aleksandra Grucza-Rogalska i Monika Fedyk-Klimaszewska omawiaja kompozycjeo charakterze religijnym Romualda Twardowskiego, Sławomira Czarneckiego, Leszka Kułakowskiego i Karola Szymanowskiego.
Zbiór opatrzony jest indeksem nazwisk i anglojęzycznymi streszczeniami prac.


Stron 180.