Nabór tekstów naukowych do monografii tematycznej „Spuścizny muzyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza otwarty nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej Spuścizny muzyczne w ujęciu interdyscyplinarnym z nowej serii Muzykalia w zasobach bibliotecznych, archiwach i zbiorach prywatnych.  

Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.
Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do 30 listopada 2024 r. na adres mailowy: m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Wraz z tekstem (w języku polskim lub angielskim) należy przesłać w oddzielnym pliku:

  • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
  • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
  • Notę biograficzną (do 150 słów)
  • Afiliację autora /autorów
  • ORCID iD (jeśli autor posiada)
  • Bibliografię cytowaną
  • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

Planowany termin wydania publikacji – 2025 rok.

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca tekst do publikacji zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do zgłoszenia tekstu do publikacji i w ich imieniu zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach publikacji w Wydawnictwie aMuz.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie Wydawnictwa aMuz.

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Wydawnictwa aMuz