Song of The North

DUX1405

Nowy produkt

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Jedną z najważniejszych idei działalności Chóru Kameralnego 441 Hz jest wykonywanie i promowanie współczesnej muzyki chóralnej. Pod dyrekcją Anny Wilczewskiej zespół prowadzi na co dzień aktywną działalność koncertową, koncentrując się przede wszystkim na repertuarze muzyki najnowszej. Niniejszy album jest prezentacją współczesnej muzyki chóralnej pochodzącej z krajów Północy, głównie ze Skandynawii. Różnorodność inspiracji twórczej, swobodne nawiązywanie do folkloru, zwyczajów i surowej północnej przyrody, oryginalność technik kompozytorskich... Wszystko to sprawia, że mamy tu do czynienia z szeroką panoramą muzyczną skonstruowaną z prac aż jedenastu kompozytorów, która mimo to stanowi domkniętą, homogeniczną całość.