Wokaliza i rytm

ISMN 979-0-801544-34-6

Nowy produkt

Redakcja: Alina Kowalska-Pińczak

Tytuł: Wokaliza i rytm. Miniatury wokalno-instrumentalne: Cieślik, Dixa, Dopierała, Dziadek, Jędrzejczyk, Kowalska-Pińczak, Lazar, Łuczkowski, Olczak, Słowik, Zamuszko

Więcej szczegółów

35,00 zł brutto

Więcej informacji

„Brak materiałów pomocniczych do edukacji słuchu na poziomie wyż­szym skłonił mnie do opublikowania kompozycji spełniających, poza walora­mi artystycznymi, również dydaktyczne” – pisze we Wprowadzeniu prof. Alina Kowalska-Pińczak.

„Proponowany zbiór zawiera kompo­zycje jedenastu autorów, którzy wyrazili zgodę na ich publikację. […]. W 2016 roku ogłoszono organizowany przez Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej oraz Katedrę Kompozycji Akademii Muzycz­nej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KONKURS KOMPOZYTORSKI. W finale konkursu (marzec 2017) wyróżniono 2 kompozycje, które otwierają prezentowany cykl.

A wszystkie zamieszczone utwory spełniają zarówno wymogi artystyczne, jak i dydaktyczne […]”

 

Do zbioru WOKALIZA I RYTM dołączono płytę CD z nagraniem 6 improwi­zacji jazzowych młodego, utalentowanego perkusisty IGORA FALECKIEGO.