Nabór tekstów do monografii „Oblicza teologii muzyki” z cyklu „Musica sacra” – do 5 sierpnia

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza otwarty nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej pt. „Oblicza teologii muzyki” z cyklu „Musica sacra”. Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.
Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do 5 sierpnia 2024 r. na adres mailowy: m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Wraz z tekstem (w języku polskim lub angielskim) należy przesłać w oddzielnym pliku:

·       Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim

·       Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)

·       Notę biograficzną (do 150 słów)

·       Afiliację autora /autorów

·       ORCID iD (jeśli autor posiada)

·       Bibliografię cytowaną

·       Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

 

Planowany termin wydania publikacji – 2024 rok.

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca tekst do publikacji zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do zgłoszenia tekstu do publikacji i w ich imieniu zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach publikacji w Wydawnictwie aMuz.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie Wydawnictwa aMuz.

 

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Wydawnictwa aMuz