Muzyka kameralna – wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne E-BOOK

12,00 

Redakcja: Monika Karwaszewska
Gdańsk 2019

SKU: ISBN 978-83-64615-39-9-1 Kategorie: , ,

Opis

Ze wstępu do publikacji:

Kameralistyki nie sposób pominąć w życiu czy w edukacji muzycznej. Jest ona tą dziedziną, która w obecnej dobie poparta musi być właściwą wiedzą. Kanonem tej wiedzy jest poprawne, w myśl założeń kameralnych, odczytanie partytury dzieła a efektem artystycznym muzycznego spełnienia, partnerstwo w oparciu o tę wiedzę. Wszechstronność zagadnień związanych z wykonawstwem w zespołach kameralnych jest inspiracją do ciągłych poszukiwań istoty wspólnego muzykowania.

Zainteresowanie graniem zespołowym w naszej Akademii Muzycznej przekłada się na działania Katedry Kameralistyki, która skupia zespoły wszystkich specjalności, osiągając wspaniałe ilościowo i jakościowo sukcesy studenckich zespołów kameralnych. Dowodem tegoż zainteresowania jest powołany w 1997 roku, co trzy lata odbywający się Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa (osiem edycji), trzy edycje Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych oraz powołanie, co ważne – przez studentów – w 2018 roku Międzywydziałowego Koła Młodych Kameralistów.

Niniejsza publikacja wprowadza nas w zagadnienia kameralistyki z różnych punktów widzenia, przybliża aspekty wspólnego muzykowania w różnych formacjach zespołowych, uwypukla tak ważny element w dydaktyce, jak gra a’vista, interesuje nowopowstałymi dziełami na różne składy instrumentalne a także zbliża nas do dzieł kameralnych uznanych już wybitnych twórców. Nie brakuje również pytań o wszechstronność czy przyszłość kameralistyki.

Jedno należy stwierdzić bezsprzecznie – kameralistyka to dziedzina, która w kształceniu młodych muzyków stanowi niezbędny element i ma już swoje stałe miejsce w siatkach godzin uczelni muzycznych, w konkursach oraz programach koncertowych.

Poszerzanie repertuaru jest jednym z etapów rozwoju zespołu kameralnego. Ideałem byłoby sięgać także po powstałe a zapomniane dzieła kompozytorów polskich, których wiele jeszcze pozostaje do odkrycia.

Życzę Państwu i sobie, aby miłość do kameralistyki nigdy się nie skończyła, aby wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne kameralistyki były podstawą wiedzy, której w życiu każdego muzyka nie powinno zabraknąć.

prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
Kierownik Katedry Kameralistyki

Spis treści:

Grażyna Bożek-Wota
Rozważania o muzyce kameralnej w aspekcie dydaktycznym

Jerzy Marchwiński
Granie solowe vs granie zespołowe
Solo Playing Versus Ensemble Playing

Helena Furmanowicz–Kurzyńska
Sztuka słuchania – niezbędny czynnik kształcenia muzyka – kameralisty

Bogna Czerwińska-Szymula
Korzyści gry w duecie fortepianowym dla ogólnego rozwoju pianisty

Katarzyna Ewa Sokołowska
Polski repertuar fortepianowy na cztery ręce w XIX wieku

Dominika Glapiak-Piłasiewicz
Chęć poznania jako niezbędna cecha kameralisty. Rozważania inspirowane życiem i twórczością kameralną Szymona Laksa

Magdalena Ochlik-Jankowska
Praca nad umiejętnością gry a’vista na fortepianie metodą maksymalnej komplikacji obrazu graficznego

Monika Dżuła-Radkiewicz
Gitara w twórczości kameralnej Mario Castelnuovo–Tedesco (1895-1968)