Język muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi

24,00 

Anna Mikolon
Język muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi na przykładach: II Sonaty fortepianowej h-moll op. 61 (1942), II Trio fortepianowego e-moll op. 67 (1944), cyklu pieśni „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79 (1948)
Gdańsk 2011

Na stanie

Opis

Praca Anny Mikolon jest imponująca, rzetelna, napisana profesjonalnie, z zacięciem naukowym. Zdradza również ciepłego, myślącego człowieka, wrażliwego i poszukującego. Lektura pracy pobudza do refleksji, wykazuje wysoki poziom intelektualny i wszechstronność. Jest podbudowana wiedzą humanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną. Analizy wykonywanych dzieł są na poziomie wiedzy muzykologicznej, język pracy zwięzły, bez zbędnego gadulstwa, autorka w swoich sformułowaniach trafia w sedno problemu.

Autorka wnosi wiele nowego do znanych już rozpraw o Szostakowiczu. Moim zdaniem jest to praca wybitna. Mogłaby służyć spragnionym wiedzy studentom i młodym pianistom, szukającym prawdy o Szostakowiczu.

                                                                                           z recenzji prof. Katarzyny Jankowskiej

    Autorka ze swobodą porusza się po takich obszarach wiedzy teoretycznej, jak harmonia, struktura formalna, problemy metrorytmiczne, polifonia itp. Wydaje się szczególnie ważne, że zagłębiając się w te teoretyczne rozważania, ani na moment nie traci kontaktu z zasadniczym problemem zawartym w tytule pracy. Pisząc o utworach wybranych do prezentacji artystycznej, znajduje i podkreśla te elementy, które dokumentują specyfikę języka muzycznego Szostakowicza. Ponadto wszystkie wywody teoretyczne mają tu jeszcze wyraźny aspekt praktyczny i mogą stanowić artystyczną inspirację dla potencjalnych wykonawców tych dzieł. Cennym elementem pracy są bez wątpienia autorskie tłumaczenia rosyjskich tekstów pieśni na język polski. Wielką zaletą części opisowej są także liczne, błyskotliwe i śmiałe wnioski i uogólnienia.

                                                                                   z recenzji prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej

Informacje dodatkowe

Waga 0,3 kg