Roman Perucki – Improwizacja organowa (E-BOOK)

50,00 

Roman Perucki, Improwizacja organowa – podręcznik oraz ćwiczenia, Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 2021
wyd. 2 (e-book, pdf)
ISBN: 978-83-64615-04-7

SKU: ISBN 978-83-64615-04-7 Kategorie: , , ,

Opis

Improwizacja organowa to dwutomowa praca autorstwa Romana Peruckiego – organisty, profesora gdańskiej Akademii Muzycznej, wieloletniego dyrektora naczelnego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz pierwszego organisty Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie – pierwszy, wydany w Polsce podręcznik ujmujący kompleksowo problematykę improwizacji, sztuki niezbędnej w zawodzie organisty.

Według słów autora „podręcznik adresowany jest do studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz pozostałych uczelni muzycznych w Polsce, do uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia i liceów muzycznych, a także czytelników, którzy posiadając umiejętność gry na instrumencie, chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu improwizacji i harmonii”.

Prowadząc swój wykład, na początku Roman Perucki stopniowo zapoznaje adepta sztuki improwizacji z podstawowymi pojęciami i terminologią. Następnie zajmuje się rozwijaniem jego umiejętności; rozpoczyna od form najprostszych, przechodzi potem kolejno poprzez partitę, suitę francuską, toccatę, kanon i fugę oraz improwizację swobodną. W podręczniku autor zawarł podstawowe definicje z zakresu omawianych form i gatunków. Czerpiąc z wielu źródeł, posłużył się licznymi przykładami ilustrującymi wykład, zamieścił obszerny wykaz materiałów, z których studiujący, doskonaląc warsztat improwizatora, powinien czerpać. Druga część zawiera ćwiczenia odnoszące się do poszczególnych rozdziałów podręcznika.