Skarby gdańskiej muzyki – w 300. rocznicę śmierci J. V. Medera

Zaplanowana na wiele lat seria wydawnicza Thesaurus Musicae Gedanensis prezentuje skarby muzyki dawnego Gdańska powstałe od wieku szesnastego aż po wiek dziewiętnasty. Od 2016 roku ukazały się 3 tomy prezentujące dzieła Bernardina Borlaski, Thobiasa von Dürena oraz Balthasara Erbena. W tym roku prezentujemy czwarty tom zawierający dzieła Johanna Valentina Medera, “sławnego kapelmistrza w Gdańsku”.

Prezentacja niniejszego wydawnictwa zbiega się z trzechsetną rocznicą śmierci kompozytora. Meder, urodzony w niemieckiej miejscowości Wasungen w Turyngi, uznanie zdobył podróżując po nadbałtyckich miastach. W Gdańsku spędził 12 lat pracując jako kapelmistrz kapeli mariackiej. Jemu zawdzięcza się między innymi reformę tego zespołu oraz początek rozwoju opery w mieście.

Na czwarty tom serii składają się dwa utwory wokalno-instrumentalne z rękopisu Ms. Danzig 4038 przechowywanego w Staatsbibliothek zu Berlin: Wünschet Jerusalem Glück oraz Preise, Jerusalem, den Herren wraz z jego łacińską wersją Lauda Jerusalem Dominum. Edytowane motety należą do monumentalnych, wielkoobsadowych kompozycji utrzymanych w stylu koncertującym. Wydanie nutowe uzupełnia komentarz w języku polskim i angielskim oraz faksymile wybranych fragmentów rękopisu.

Zobacz produkt: Thesaurus Musicae Gedanensis vol. 4 Johann Valentin Meder