Anna Sikorzak-Olek – Studia orkiestrowe dla harfy w utworach polskich kompozytorów

55,00 

Anna Sikorzak-Olek, Studia orkiestrowe dla harfy w utworach polskich kompozytorów, Gdańsk 2023.

131, [1] strona

35 w magazynie

SKU: ISBN: 978-83-64615-70-2 Kategorie: , , ,

Opis

„Studia orkiestrowe dla harfy w utworach polskich kompozytorów” powstawały w marzeniach przez 45 lat mojej pracy w różnych orkiestrach. Myślałam o młodych harfistkach i harfistach, przed którymi dopiero zaczyna się ta droga. Podręcznik, który stworzyłam to subiektywny wybór dzieł z literatury symfonicznej i operowej, w których partia harfy jest trudna lub znacząca. W wielu przypadkach przedstawiam wygodniejsze zmiany pedałów lub proponuję palcowanie. Stosuję zmiany enharmoniczne i bardziej czytelny zapis. Gdy utwór wymaga zgrania się dwóch harf, jak na przykład  w I Koncercie Skrzypcowym Karola Szymanowskiego, obie partie są umieszczone jednocześnie. Podręcznik zawiera też wiele kadencji, które mogą służyć podczas przesłuchań harfistów do orkiestr. To pierwsze takie kompendium z utworami polskich kompozytorów dla harfy. Stanisław Moniuszko, Feliks Nowowiejski czy Karol Szymanowski mają znaczące miejsce w tej pracy. Mam nadzieję, że „Studia orkiestrowe dla harfy w utworach polskich kompozytorów” będą również świadectwem bogactwa polskiej literatury muzycznej XIX, XX i XXI wieku. A także ważnej roli harfy w tych dziełach.  

Wyrażam moje podziękowanie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za doprowadzenie do wydania Studiów, a także dziękuję Paniom z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych w Warszawie za udostępnienie mi wielu partytur. 

 

„Orchestral Studies for Harp in Works by Polish Composers” was created in my dreams during my 45 years of working in various orchestras. I was thinking about young harpists and harpists before whom this road has just begun. The manual I created it is a subjective selection of works from symphonic and operatic literature in which the harp part is difficult or significant. In many cases I present more comfortable pedal changes or suggest fingering. I use enharmonic changes and clearer notation. When a piece requires two harps to harmonize, such as in Karol Szymanowski’s Violin Concerto No. 1, both parts are placed simultaneously. The manual also includes many cadences that can be used when harpists audition for orchestras. This is the first such compendium of works by Polish composers for the harp. Stanislaw Moniuszko, Feliks Nowowiejski or Karol Szymanowski have a significant place in this work. I hope that 'Orchestral Studies for Harp in Works by Polish Composers’ will also be a testimony to the richness of the Polish musical literature of the 19th, 20th and 21st centuries. And also the important role of the harp in these works.  

I would like to express my gratitude to the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk for bringing about the publication of the Studies and also thank the ladies of the Orchestra MateriaIs Library in Warsaw for making many scores available to me.  

Anna Sikorzak-Olek 

Informacje dodatkowe

Waga 0,467 kg
Wymiary 31 × 23 × 1 cm