Uważna muzyka poważna – wywiad z prof. Tadeuszem Samerkiem

Tadeusz Samerek z wiolonczeląSerdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z profesorem Tadeuszem Samerkiem, autorem książki Uważna muzyka poważna. Cztery poziomy rozwoju kompetencji w muzycznej sztuce wykonawczej, wydanej przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 2021 r.

Tadeusz Samerek w 1996 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Krzysztofa Sperskiego. W latach 1991 – 94 był laureatem czterech kolejnych edycji konkursów organizowanych przez Katedrę Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Gdańsku. Za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne otrzymał w roku 1995 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W tym samym roku otrzymał również stypendium Medyceuszy Gdańskich.
Swoje umiejętności w grze na wiolonczeli poszerzał na wielu Międzynarodowych Kursach Muzycznych pod kierunkiem tak znakomitych pedagogów jak: S. Firlej, R. Jabłoński, P. Leisegang, W. Boettcher, A. Noras, M. Czajkowska, M. Strauss.
Przez cały okres studiów poszerzał swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie muzyki kameralnej w klasie prof. Anny Prabuckiej – Firlej. Już w czasie studiów rozpoczął pracę w trio fortepianowym „Trio Melankolic”. Jednym z ważniejszych sukcesów zespołu było zdobycie w Gdańsku w roku 1997 drugiego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa. Zespół zapraszany był na prestiżowe festiwale takie jak: Festiwal Wyższych Szkół Muzycznych w Hamburgu, XV Ogólnopolski Festiwal „Tydzień Talentów Tarnów ‘97”, „Tenby Arts Festival” w Wielkiej Brytanii, VIII Ogólnopolski Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych w Katowicach.
W roku 2001 wraz ze skrzypaczką – Karoliną Piątkowską i pianistką Izabelą Paszkiewicz-Posańską utworzył trio fortepianowe, które po trzymiesięcznej współpracy otrzymało w Krakowie pierwszą nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego. Występ konkursowy został zarejestrowany na wydanej w roku 2001 płycie.
W programach koncertowych Tadeusza Samerka bardzo ważną pozycję zajmuje muzyka współczesna. Szczególnie bogaty zbiór utworów powstał w efekcie współpracy z kompozytorem Markiem Czerniewiczem. Obok miniatur na wiolonczelę i fortepian, „Il Monte di San Michale” na wiolonczelę i taśmę pojawiła się też kompozycja zatytułowana: „Lux aeterna” na wiolonczelę, fortepian, taśmę oraz trzy filmy (stworzone m.in. przez Macieja Chojnackiego). Kompozycja prezentowana była m.in. w Estonii i na festiwalu „Zdarzenia” w Tczewie.
Ostatni efekt współpracy T. Samerka z M. Czerniewiczem to kompozycja „Miserere-Medytacja” na wiolonczelę i orkiestrę kameralną, której prawykonanie miało miejsce w roku 2006. Na festiwalach i koncertach poświęconych muzyce współczesnej T. Samerek wykonywał utwory innych wspaniałych kompozytorów, przygotowując się z nimi wspólnie do prezentacji. Byli to m.in. Elżbieta Sikora, Helena Tulve, Andrzej Cwojdziński, Wojciech Blecharz (prawykonanie), Paweł Mykietyn (prawykonanie), Thüring Bräm czy Andrzej Nikodemowicz. W czerwcu 1998 r. razem z kwartetem smyczkowym Art–Ton T. Samerek dokonał wraz z Trio Jazzowym Leszka Kułakowskiego nagrania płyty pt. ”Katharsis”. Płyta zajęła pierwsze miejsce w rankingu czasopisma „Jazz Forum”. W roku 1995 rozpoczął pracę w Akademii Muzycznej, którą kontynuuje do dzisiaj, przechodząc przez wszystkie szczeble awansu zawodowego: przewód pierwszego stopnia (2002), tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 2011 r. a tytuł profesora w 2020 r.

Piotr Ławacz i Tadeusz Samerek z książką Uważna muzyka poważnaTadeusz Samerek jest autorem lub współautorem trzech książek: Chopin-Schumann u źródeł romantycznych inspiracji (2000 r.), Akordy sukcesu i pasaże tęsknoty. Enneagram kluczem do interpretacji sonat wiolonczelowych Fryderyka Chopina i Aleksandra Tansmana (2011) oraz ostatniej publikacji z roku 2021 – Uważna muzyka poważna opisującej autorski model wdrażania umiejętności w grze na instrumencie.
Tadeusz Samerek od ponad 25 lat zajmuje się szeroko zakrojoną działalnością pedagogiczną. Obecnie prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. 

Jego studenci i uczniowie zostali laureatami około 100 konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Jako stały konsultant Centrum Edukacji Artystycznej prowadzi seminaria i warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Regularnie zasiada w jury konkursów wiolonczelowych i kameralnych.

Wywiad z profesorem przeprowadził Piotr Ławacz, psycholog, doradca, trener biznesu, coach. Twórca i realizator licznych warsztatów rozwojowych min. podnoszących kompetencje zawodowe oraz umiejętności i talenty osobiste. Trener i szkoleniowiec od 1993 roku (ponad 2000 dni szkoleniowych). Doradca w dziedzinie zarządzania, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji, motywowania, rozwoju dobrostanu pracowników. Coach typu executive i life prowadzący swoje działania w metodologii zgodnej ze standardami International Coach Federation (w trakcie akredytacji PCC). Ok. 2000 godzin kwalifikowanego coachingu indywidualnego i grupowego oraz setki godzin coachingu umiejętności. Szef Pracowni Rozwoju Osobistego WIN!

Wywiad można obejrzeć również na naszej stronie na Facebooku. Zapraszamy!