Koncepcja | realizacja | percepcja

Oddajemy w Państwa ręce monografię zbiorową Koncepcja | realizacja | percepcja, pod red. M. Karwaszewskiej.

Okładka książki Koncepcja, realizacja, percepcjaPoruszana w niej problematyka koncentruje się wokół twórczości elektroakustycznej. Dzieło artystyczne w dzisiejszych czasach prezentowane jest w sali koncertowej, w mediach, po systemy streamingowe, zarówno w tradycyjnej postaci, jak i w formie koncertu multimedialnego, projekcji audiowizualnych czy live performance. Mnogość gatunków i form artystycznych, oraz użytych w nich mediów stworzyło potrzebę pogłębionego dyskursu na temat wykonania artystycznego, jako aktu twórczego obejmującego jego interpretację, zastosowane technologie, przestrzenie wykonawcze i performatywne oraz konteksty słuchowe. Te zagadnienia zaprezentowane zostały podczas konferencji naukowej „Koncepcja, realizacja, percepcja” zorganizowanej przez Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zamieszczone w niniejszej publikacji teksty poruszają zagadnienia nowe i fundamentalne dla współczesnego odbiorcy sztuki – łączenie ze sobą różnych postaci działań artystycznych, jak: muzyka, sztuki wizualne, multimedia, intermedia, film, fotografia, choreografia, design z nowymi technologiami, jak np. projektowanie wizualne, animacja komputerowa, czy nowoczesne techniki cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku.

Zapraszamy do kupowania!