Moniuszko w mistrzowskich wykonaniach Leszka Skrli

Akademia Muzyczna w Gdańsku przedstawia kolejne wydawnictwo fonograficzne w tym wyjątkowym, Moniuszkowskim roku. Z radością oddajemy w ręce słuchaczy “Wybrane arie z dzieł scenicznych” Stanisława Moniuszki w wykonaniu Leszka Skrli oraz Bałtyckiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją Sylwii Janiak Kobylińskiej.

“Szanowni Państwo,
poczytuję sobie za wielki zaszczyt przedstawienie niniejszej płyty CD, która zawiera najpiękniejsze arie operowe z dzieł scenicznych Stanisława Moniuszki – perły muzyki wokalnej na głos barytonowy z towarzyszeniem orkiestry.
Myślę, że ten wyjątkowy projekt jest idealnym uhonorowaniem Jubileuszu 200-lecia urodzin polskiego kompozytora, jak również podkreśleniem ogromnej wartości jego spuścizny twórczej.
Zasięg projektu fonograficznego, który udało się zrealizować przy życzliwej pomocy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, może z pewnością przekroczyć granice naszego kraju, przyczyniając się do szerszej recepcji dzieł polskiego kompozytora w Europie i na świecie. Jest to ważny aspekt, bowiem twórczość Stanisława Moniuszki w dalszym ciągu jest odkrywana i poznawana.
Premierowy charakter projektu świadczy zatem o potrzebie świadomej promocji spuścizny Moniuszki, która może stać się idealnym dopełnieniem pozostałych działań w propagowaniu jego dzieł scenicznych. Ufam, że ranga i zasięg oddziaływania projektu będą bardzo szerokie. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy okazali czynne wsparcie i zaangażowanie, by promować kulturę polską i jednego z jej najwybitniejszych przedstawicieli – Stanisława Moniuszkę.”

prof. Leszek Skrla

 

 

“Leszek Skrla należy do grona najwybitniejszych postaci wokalistyki polskiej od ponad 30 lat. Kiedy brawurowo zadebiutował na scenie Opery Bałtyckiej w niezwykle trudnej dla młodego śpiewaka roli Figara w Cyruliku sewilskim Gioacchino Rossiniego, nikt nie spodziewał się, że ten lekki baryton o wirtuozerii technicznej rzadko spotykanej, odnajdzie swoje miejsce w repertuarze jakże odbiegającym od Rossiniowskiego. Dobitnym tego dowodem jest prezentowana płyta z różnorodnymi ariami ze scenicznych dzieł Stanisława Moniuszki.
Podczas swojej drogi artystycznej Leszek Skrla wcielał się w barytonowych Moniuszkowskich bohaterów: Macieja, Stanisława, Janusza, Miecznika, Marcina Pakułę. Po latach zdobywania doświadczeń scenicznych przyjął propozycję występu w roli basowej, czego przykładem jest Stolnik w Halce. Leszek Skrla posiada wyjątkowe możliwości głosowe – zadziwia rozległością skali obejmującą ponad dwie oktawy. Możemy przekonać się o tym słuchając arii Dżaresa z Parii, w której z wielką swobodą osiąga a1 oraz Pieśni Chorążego z Hrabiny, w której głosem schodzi do G.
Prezentowana płyta stanowi niekwestionowany unikat w historii polskiej fonografii. Nie było do tej pory nagrania wyboru arii wyłącznie Stanisława Moniuszki. Dzięki swojemu swobodnemu poruszaniu się w tessiturze zarówno barytonowej, jak i basowej Leszek Skrla prezentuje nam kolekcję niezwykłą, a zarazem wartościową w odniesieniu do arii mało znanych – np. aria Bartosza z Jawnuty, czy Szekspira ze Snu wieszcza. Swego rodzaju unikatem prezentowanej kolekcji jest rzadko wykonywana aria Jontka z Halki „wileńskiej” przeznaczona na baryton. Znamy jej tenorowe brzmienie z późniejszej wersji, jednak głos barytonowy wzmacnia emocje przekazu dramatu opętanej zgubną miłością do Janusza tytułowej bohaterki opery. Artysta przekazuje każde słowo w sposób czytelny, z odpowiednim wyrazem. Budzi u słuchacza podziw i zachwyt dla kultury wspaniałej prezentacji dzieła artystycznego.
Płyta stanowi również okazję do bliższego zapoznania się z orkiestrą BAŁTYCKA FILHARMONIA MŁODYCH, której szef artystyczny – Sylwia Janiak-Kobylińska w wyjątkowy sposób ukazuje wzorową współpracę ze śpiewakiem.”

prof. Piotr Kusiewicz

 

Zobacz produkt: Stanisław Moniuszko. Wybrane arie z dzieł scenicznych