Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym

ISBN 978-83-936400-2-7

Nowy produkt

Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym, red. ks. Jacek Bramorski

Więcej szczegółów

10,00 zł brutto

Więcej informacji

     Osią zbioru prac - już ósmego z rzędu poświęconego muzyce sakralnej - są związki muzyki, kultury i religii. W przedmowie ks. dr hab. Jacka Bramorskiego, redaktora cyklu a zarazem redaktora tego tomu złożonego z 11 szkiców czytamy:

    "Trudno byłoby wyobrazić sobie sztukę europejską bez jej ścisłego związku z duchowym wymiarem życia człowieka. Już starożytni myśliciele podkreślali, że duszą kultury jest kultura ducha (animi cultus - cultura animi). Między wiarą a sztuką istnieje zatem silna więź. Rozumiejąc to, kościół na przestrzeni wieków był matką sztuki. Świadectwem tego jest wielki, kulturowy skarbiec muzyki sakralnej, który stanowi integralną część muzycznego dziedzictwa ludzkości. Nie da się zaprzeczyć, że niezliczone arcydzieła muzyczne różnych epok zrodziły się z wiary chrześcijańskiej. Trafnie ujął to Benedykt XVI stwierdzając: Arcydzieła sztuki powstałe w Europie w minionych wiekach są niezrozumiałe, jeśli nie bierze się pod uwagę religijnego ducha, który był dla nich natchnieniem".