Brzmienie w interpretacjach ruchowych utworu muzycznego

ISBN: 978-83-933415-7-3

Nowy produkt

Autor: Anna Galikowska-Gajewska

Tytuł: Brzmienie w interpretacjach ruchowych utworu muzycznego

Debussy, Cage, Penderecki, Szalonek, Dobrowolski, Olczak, Kaiser

 

zdjęcia: Piotr Rodak

Więcej szczegółów

35,00 zł brutto

Więcej informacji

     Formowania ruchu scenicznego na podstawie muzyki to nieustające wyzwanie artystyczne i teoretyczne. Praca Anny Galikowskiej-Gajewskiej mierzy się śmiało z kryteriami nowymi w tej dziedzinie, bo dyktowanymi wyłącznie przez muzykę XX i XXI wieku. Rozważania przybliża szczególna forma pracy, na którą składają się aż trzy zintegrowane przedstawienia tematu: w książce, w albumie fotografiki dokumentującym wcześniej opisane rozwiązania, wreszcie na płycie video, która przedstawia całość omawianych kompozycji ruchowych.

     "Praca Anny Galikowskiej-Gajewskiej koncentruje się wokół problemu interpretacji dzieła muzycznego [...] W tym przypadku dotyczy interpretacji szczególnej. Wyrażonej bowiem poprzez ruch ciała ludzkiego w interpretacjach ruchowych, stanowiących element Dalcroze'owskiej metody kształcenia muzycznego. [...] Ciało ludzkie staje się tu instrumentem komentującym zdarzenia dźwiękowe, wzmacniającym wrażenia brzmieniowe odbiorcy. Książka zatem nie tylko przybliża problematykę dyscypliny, jaką jest rytmika, ale także przygotowuje odbiorcę do nowej, jak się wydaje bogatszej percepcji dzieła muzycznego."

                                                                                  Z recenzji prof. Krzysztofa Olczaka

 

cena (łącznie z albumem i płytą DVD) 35 PLN