Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka

ISBN 978-83-933415-4-2

Nowy produkt

Autor: Elżbieta Frołowicz

Tytuł: Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka

Więcej szczegółów

28,00 zł brutto

Więcej informacji

Edukacja muzyczna na etapie wczesnoszkolnym obecnie przeżywa głęboki regres. Decydują o tym różne procesy, działania decydentów oświaty czy konteksty kulturowe. Próby rozpoznania, opisu i analizy obecnego stanu, a także wytyczenia nowych horyzontów dla funkcjonowania tej edukacji w Polsce, wymagają namysłu nad wczesnoszkolną edukacją muzyczną jako immanentnym fragmentem edukacji artystycznej, czy szerzej - edukacji kulturowej.

     W grę wchodzą trzy perspektywy badawcze: filozofia wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, psychologia muzyki oraz teoria wczesnego kształcenia muzycznego. Przedstawione w książce refleksje mają charakter interdyscyplinarny. Dostrzeżenie złożoności zagadnienia w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej wskazuje na potrzebę współpracy nauk pedagogicznych z innymi dyscyplinami naukowymi (głównie psychologią, filozofią i socjologią), by wykroczyć poza tradycyjny krąg myślenia oraz poznawać nowe zjawiska.

     Praca jest spojrzeniem na wczesnoszkolną edukację muzyczną przez pryzmat różnych form aktywności własnej dziecka i roli tej aktywności rozumianej - zgodnie z myślą Ericha Fromma - jako "właściwość pełni człowieczeństwa, objaw pełni psychofizycznego zdrowia, istotną cechę prawdziwie ludzkiej natury".

                                                                                                                                  ze Wstępu