Obszary twórczości muzycznej

Nowy produkt

Redakcja: Marzena Kamińska, Taida Wiśniewska, Beata Wróblewska

Tytuł: Obszary twórczości muzycznej miniatury instrumentalne i wokalno-instrumentalne

Więcej szczegółów

18,00 zł brutto

Więcej informacji

Seria wydawnicza Obszary twórczości muzycznej stanowi projekt związany z tworzeniem literatury muzycznej przeznaczonej na różny skład wykonawczy.

Zeszyt 1 „Miniatury instrumentalne i wokalno-instrumentalne” powstał w ramach działalności Pracowni Kompozycji, Aranżacji i Edukacji Muzycznej oraz Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej działających w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

Został przygotowany z myślą o poszerzaniu literatury stanowiącej materiał dydaktyczny na zajęciach rytmiki w szkołach muzycznych II stopnia. W miniaturach wyeksponowane są wybrane zagadnienia metrorytmiczne, mogące dać podstawę do projektowania zadań na zajęcia rytmiki w zakresie metrorytmiki oraz ekspresji ruchu. Kompozycje można także wykorzystać do interpretacji ruchowych muzyki.

                                                                                                                                                                                                              (z Przedmowy dr hab. Marzeny Kamińskiej)