Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku.

Kod: ISBN 978-83-60593-13-4

Nowy produkt

Autor: Violetta Kostka

Tytuł: Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku.

Więcej szczegółów

28,00 zł brutto

Więcej informacji

    Książka jest pierwszą próbą całościowego i wielostronnego spojrzenia na życie i twórczość Tadeusza Zygfryda Kasserna, żyjącego w latach powojennych na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

    Autorka ukazuje w niej interesującą osobowość tego mało znanego polskiego kompozytora, krytyka, organizatora życia muzycznego i pedagoga, omawia jego poglądy estetyczno-artystyczne i charakteryzuje zróżnicowaną twórczość muzyczną. Opis poszczególnych utworów jest wynikiem przyjętej koncepcji stylu muzycznego Leonarda B. Meyera (Style and Music. Theory, History, and Ideology, Filadelfia 1989).

    Ponieważ działalność artystyczna i twórczość muzyczna Kasserna zostały ukazane na tle przemian historyczno-społecznych, książka może zainteresować szerokie grono czytelników. W książce – w tej chwili najbogatszej polskiej publikacji o Kassernie – znajdują się też obfita bibliografia, indeks oraz zestaw zdjęć dokumentalnych.

Stron 331