Improwizacja organowa

ISBN 978-83-64615-04-7

Nowy produkt

Autor: Roman Perucki

Tytuł: Improwizacja organowa - podręcznik oraz ćwiczenia dla studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Więcej szczegółów

40,00 zł brutto

Więcej informacji

Improwizacja organowa to dwutomowa praca autorstwa Romana Peruckiego – organisty, profesora gdańskiej Akademii Muzycznej, wieloletniego dyrektora naczelnego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz pierwszego organisty Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie – pierwszy, wydany w Polsce podręcznik ujmujący kompleksowo problematykę improwizacji, sztuki niezbędnej w zawodzie organisty.

Według słów autora „podręcznik adresowany jest do studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz pozostałych uczelni muzycznych w Polsce, do uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia i liceów muzycznych, a także czytelników, którzy posiadając umiejętność gry na instrumencie, chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu improwizacji i harmonii”.

Prowadząc swój wykład, na początku Roman Perucki stopniowo zapoznaje adepta sztuki improwizacji z podstawowymi pojęciami i terminologią. Następnie zajmuje się rozwijaniem jego umiejętności; rozpoczyna od form najprostszych, przechodzi potem kolejno poprzez partitę, suitę francuską, toccatę, kanon i fugę oraz improwizację swobodną. W podręczniku autor zawarł podstawowe definicje z zakresu omawianych form i gatunków. Czerpiąc z wielu źródeł, posłużył się licznymi przykładami ilustrującymi wykład, zamieścił obszerny wykaz materiałów, z których studiujący, doskonaląc warsztat improwizatora, powinien czerpać,. Druga część zawiera ćwiczenia odnoszące się do poszczególnych rozdziałów podręcznika.