Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej

ISBN: 978-83-925967-7-6

Nowy produkt

Autor: Elżbieta Frołowicz

Tytuł: Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej

Więcej szczegółów

18,00 zł brutto

Więcej informacji

    Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na problemy wczesnoszkolnej edukacji muzycznej w polskim szkolnictwie powszechnym. Ten najbardziej zaniedbany obszar kształcenia wymaga radykalnej naprawy – więcej w nim dysonansów niż konsonansów.

    Autorka omawia wybrane koncepcje rozwoju muzycznego dziecka, znaczenie wczesnej inicjacji muzycznej, zwraca uwagę na konteksty aksjologiczne, wskazuje na związki edukacji muzycznej z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym dziecka. Podkreśla edukacyjną rolę strategii aktywizujących, porusza problem braku kompetencji muzycznych u nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej, dotyka zagadnień związanych z regionalizacją nauczania, przedstawia wyniki własnych badań typu action research nad stymulacja rozwoju muzycznego dzieci.  

    Niezwykle cenną częścią pracy są atrakcyjne przykłady programów edukacyjnych rozwijających zdolności świadomego słuchania muzyki, wzorowane na koncepcji Batii Strauss oraz Soili Perkiö, oraz autorska lista utworów współczesnych adresowana do młodych słuchaczy.

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, fragment recenzji