POLISH MUSIC. POLISH COMPOSERS 1918-2010

ISBN 978-83-7702-567-3

Nowy produkt

Polish Music. Polish Composers 1918 – 2010

pod redakcją prof. Marka Podhajskiego

Więcej szczegółów

120,00 zł brutto

Więcej informacji

    Liczący 1300 stron z górą tom – wydany przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – to połączenie zbioru esejów o polskiej historii, kulturze i muzyce z liczącym 800 haseł słownikiem kompozytorów polskich XX i XXI wieku.

    Wśród autorów esejów są między innymi Andrzej Chłopecki, Norman Davies, Krzysztof Droba, Danuta Gwizdalanka, Włodzimierz Kotoński, Witold Lutosławski, Jan Nowak-Jeziorański, Marek Podhajski.

    Autorzy oraz redaktor tomu przekazują w ręce czytelnika pracę encyklopedyczną, pozwalającą w sposób bezprecedensowy, pełny i pogłębiony, wnikać w polską nowoczesną kulturę muzyczną.

    Praca wydana w języku angielskim to zrewidowana wersja dwutomowego słownika Kompozytorzy Polscy 1918 – 2000 przygotowanego przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Jest przeznaczoną przede wszystkim – aczkolwiek nie jedynie – dla zagranicznych środowisk uniwersyteckich i muzycznych.

 

Cena w Polsce 120 PLN, w sprzedaży zagranicznej 40 EU