Wydawnictwo o charakterze naukowym jest samodzielną jednostką uczelni.

Dorobek obejmuje około 2000 prac (450 autorów) zawartych w tomach

wydawnictw seryjnych i autonomicznych.


Łącznie ukazało się ponad 250 tytułów.

 

Zakres publikacji:

Są to między innymi bibliografie i katalogi,

  • prace z zakresu historii muzyki powszechnej,
  • muzyki polskiej,
  • teorii, estetyki, filozofii i psychologii muzyki,
  • akustyki muzycznej,
  • folkloru,
  • pedagogiki muzycznej,
  • organizacji życia muzycznego.


Publikacje naukowe opatrzone są streszczeniami w języku angielskim i niemieckim.