Tradycja i współczesność w muzyce sakralnej

10,00 

Musica Sacra XI
Redakcja: ks. Jacek Bramorski
Gdańsk 2015

Na stanie

SKU: ISBN 978-83-64615-13-9 Kategorie: ,

Opis

Tradycja i współczesność w muzyce sakralnej – taki tytuł nosi jedenasta pozycja cyklu wydawniczego Musica sacra pod redakcją ks. Jacka Bramorskiego.

Monografię otwiera wykład wygłoszony przez papieża-emeryta Benedykta XVI z okazji nadania mu w roku 2015 tytułu doktora honoris causa przez dwie krakowskie uczelnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Akademię Muzyczną. Wykład dostojnego doktoranta to cenny przyczynek służący analizie teologicznych podstaw muzyki sakralnej. Z kolei ks. Jacek Bramorski z gdańskiej Akademii Muzycznej , analizując myśl tego niezwykłego papieża – świadka tradycji we współczesności, kontynuuje ów wątek.

Na drugą część książki składają się artykuły, w których autorzy zajmują się wybranymi problemami dotyczącymi muzyki organowej – zarówno w aspekcie tradycji, jak i współczesności. I tak ks. Andrzej Filaber – profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – pisze o edukacji i formacji organistów, przywołując działalność ks. Wojciecha Lewkowicza. Krzysztof Niegowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu zastanawia się w swym artykule nad wyzwaniem, jakim jest improwizacja w liturgii. Z kolei Paweł Pasternak – student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – przedstawia działalność Stanisława Aleksandra, nieżyjącego już organmistrza z Małopolski.

W trzeciej części monografii odnajdziemy artykuły, których autorzy poruszają zagadnienia dotyczące sakralnej muzyki wokalnej. Michał Sławecki z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zajmuje się problematyką śpiewów w języku łacińskim, zawartych w najnowszym wydaniu Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, a analizy duetów sakralnych Stanisława Moniuszki podjęła się śpiewaczka Monika Fedyk-Klimaszewska z gdańskiej Akademii Muzycznej.

Odrębne miejsce zajmuje artykuł gdańskiej wiolonczelistki Anny Sawickiej, która pisze o inspirowanej chrześcijaństwem literaturze wiolonczelowej XIX i XX wieku.

W części piątej znalazły się prace analityczne. Anna Szarapka – teoretyk muzyki z Bydgoszczy – snuje refleksje o religijnym przesłaniu kompozycji Bernadetty Matuszczak, Joanna Schiller-Rydzewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmuje się sacrum w twórczości gdańskich kompozytorów Andrzej Dziadka i Marka Czerniewicza, zaś Karol Kisiel z Akademii Muzycznej w Gdańsku prezentuje sakralną twórczość wybitnego kompozytora estońskiego Arvo Pärta.

Informacje dodatkowe

Waga 0.4 kg