Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną

12,00 

Musica sacra XIII
Redakcja: ks.Jacek Bramorski
Gdańsk 2017

Pozostało tylko: 2

SKU: ISBN 978-83-64615-27-6 Kategorie: ,

Opis

Jak sam tytuł publikacji wskazuje, zawarte w niej artykuły podejmują niełatwą problematykę „inkulturacji” muzyki kościelnej i śpiewu liturgicznego do współczesnych języków artystycznych i muzycznych.

Pierwszą część tomu wypełniają analizy filozoficzno-teologiczne dotyczące istoty liturgicznej kultury muzycznej. Otwiera ją artykuł ks. Jacka Bramorskiego, w którym autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o miejsce muzyki sakralnej we współczesnym dialogu wiary i kultury. Pogłębioną refleksję filozoficzną podejmuje w swym artykule Danuta Stankiewicz, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, wskazując na wzajemną, ubogacającą relację pomiędzy kultem a kulturą. Ks. Piotr Wiśniewski, muzykolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, próbuje znaleźć granice „inkulturacji” w muzyce liturgicznej. Łukasz Bilski, organista i teolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, nawiązuje w swym artykule do nauczania papieża Benedykta XVI – wielkiego orędownika dialogu pomiędzy wiarą a kulturą, a ks. Robert Tyrała z Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie wskazuje na perspektywy rozwoju muzyki chóralnej w Kościele w świetle posoborowej instrukcji Musicam sacram.

    Śpiew liturgiczny oraz religijna muzyka wokalno-instrumentalna to temat dociekań w drugiej części monografii. I tak, Piotr Ziółkowski z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie omawia śpiew liturgiczny Zakonu Krzyżackiego, Anna Moniuszko z Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Białymstoku zajmuje się retoryką muzyczną w barokowych dziełach oratoryjnych, zaś Maciej Babnis z Akademii Pomorskiej w Słupsku przybliża w swych artykułach muzykę anglikańską. Z kolei Monika Fedyk-Klimaszewska, profesor gdańskiej Akademii Muzycznej i solistka Opery Bałtyckiej, zajmuje się problemami wykonawczymi formy Stabat Mater w dziełach od Pergolesiego do Pendereckiego, Sławomir Bronk, także z gdańskiej Akademii Muzycznej, opisuje próbę ocalenia tradycji „pustej nocy” na Kaszubach, Joanna Schiller-Rydzewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie analizuje pieśni Augustyna Blocha, a Michał Sławecki z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie zastanawia się nad dialogiem tradycji i nowoczesności w Mszy legnickiej Stanisława Moryty.

Trzecia część monografii traktuje o muzyce instrumentalnej, w której pojawia się sacrum. Paweł Pasternak z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie pisze o jednych z największych organach w Polsce znajdujących się w Gdyni, artykuł wiolonczelistki Anny Sawickiej, koncertmistrza orkiestry Opery Bałtyckiej, opowiada o „ikonach pisanych dźwiękiem” na przykładzie twórczości Sofii Gubaiduliny, Johna Tavenera i Wojciecha Kilara, a Monika Kaźmierczak z gdańskiej uczelni muzycznej prezentuje dialog pomiędzy sacrum i profanum na przykładzie multimedialnej ekspozycji z udziałem carillonu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku oraz Fontanny Heweliusza.

Informacje dodatkowe

Waga 0.6 kg