Teaching and learning processes

35,00 

International Aspects of Music Education vol. 1
Redakcja / Edited by: Gabriela Karin Konkol, Roman Nieczyporowski
Gdańsk 2012

214 stron

Na stanie

Opis

    Książka jest zbiorem prac zgromadzonych z okazji międzynarodowego kongresu naukowego, który odbył się w Akademii Muzycznej w Gdańsku, był zaś poświęcony edukacji muzycznej w nowoczesnej Europie. 

    Różnorodność tematyczna, rozmaitość ujęć, wielość krajów, z których pochodzą autorzy to bezdyskusyjny walor książki.

    Co do edukacji muzycznej, to w konwencjonalnym ujęciu odpowiedzialnością za nią obarcza się nauczyciela. Celem jego działania jest przekazanie istoty zagadnienia uczniowi […] Jednakże od lat akcentuje się w procesie edukacyjnym rolę mocno umotywowanego samokształcenia. Wynikają z tego daleko idące konsekwencje. Ich wpływ odczuwa się dziś na zwykłych lekcjach muzyki. Wymagania stawiane nauczycielom muzyki stają się coraz bardziej złożone, niekiedy wręcz niejasne, za to z reguły coraz większe. Nauczycielska rola słabnie. Zatem – jak możemy wzmocnić pozycję nauczyciela muzyki w zmieniających się warunkach, przy zastosowaniu nowych form zarówno uczenia jak i uczenia się?

                                                                     

                                                                        prof. Franz Niermann

                                                                               z Wprowadzenia

    Książka w języku angielskim

Informacje dodatkowe

Waga 0,4 kg