Sztuka | Kultura | Edukacja – Rocznik 3

10,00 

Redakcja: prof. Waldemar Górski
Gdańsk 2012

Na stanie

Opis

Trzeci już numer rocznika naukowego wydawanego przez Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki zawiera – w sześciu działach – szeroki wybór materiałów. Są to szkice teoretyczne, także z dziedzin okołomuzycznych, materiały dydaktyczne, a także gruntowne i cenne porównawczo sprawozdania. Czytelnicy zainteresowani muzyką 20. wieku znajdą szkice związane z e stosunkowo skromnie omawianą twórczością Andrzeja Dobrowolskiego i Flora Peetersa, ale też szkic poświęcony Johnowi Coltrane’owi.

Pełen spis treści przedstawia się następująco: Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego wg Romana Ingardena, Doświadczenie przyrody w „Lied-Symphony op. 66 Flora Peetersa, Passacaglia w twórczości Andrzeja Dobrowolskiego, Interpretacje typu „palimpsestowemu”, Liryka wokalna Ignacego Jana Paderewskiego, Autorskie prawa osobiste w nauce, sztuce i edukacji, John Coltrane w drodze ku „Love Supreme”, Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Forum Studentów Edukacji Muzycznej (wraz z odrębnym Posłowiem), Scenariusz lekcji dyplomowej z przedmiotu Kształcenie słuchu (jako przykład korelacji zajęć Kształcenie słuchu z przedmiotem Audycje muzyczne), Scenariusz lekcji dyplomowej z przedmiotu Muzyka, Działalność dydaktyczna, artystyczna i naukowa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w latach 2008-2012.

Informacje dodatkowe

Waga 0,4 kg