Sztuka | Kultura | Edukacja – 2011

14,00 

Redakcja: Waldemar Górski
Gdańsk 2011

Na stanie

Opis

W drugim numerze rocznika „Sztuka | Kultura | Edukacja” uderza różnorodność tematyczna i podjęcie kliku istotnych a rzadko poruszanych wątków.

Małgorzata Ciepłuch omawia prawną definicje utworu muzycznego, a ponadto obowiązujące prawa autorskie dotyczące harmonii, melodii i rytmu. Michał Kierzkowski i Ilona Poćwierz-Marciniak rozprawiają się z „efektem Mozarta”: mitem o rzekomym podwyższeniu potencjału intelektualnego podczas słuchania muzyki. Grzegorz Piotrowski i Karol Szymański piszą o muzycznych i pozamuzycznych implikacjach na tle konkretnego wykonania War Requiem Brittena, a Jacek Bramorski kontynuuje rozważania o tym, jak filozofowie greckiego antyku pojmowali związki muzyczno-etyczne.

W numerze znajduje się też zapowiedź otwarcia studiów arteterapii (wspólnie organizowanych przez akademie muzyczną i medyczną). Dorota Stefaniak pisze o tremie, Sylwia Holeksa i Marzenia Kamińska przedstawiają interesujące materiały dydaktyczne, a wymienione tu teksty dalece nie wyczerpują zawartości numeru

Do egzemplarza dołączona jest płyta DVD, na której – w dwóch wersjach językowych – prezentowana jest działalność Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Stron 132

Informacje dodatkowe

Waga 0,4 kg