Jacek Bramorski – Pieśń nowa człowieka nowego (E-BOOK)

49,00 

ks. Jacek Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Gdańsk 2012, 2022
(e-book, pdf)

SKU: ISBN 978-83-64615-63-4 Kategorie: , ,

Opis

W liczącej ponad 500 stron, wyjątkowej książce czytelnik znajdzie wyczerpujące ujęcie zagadnień nieczęsto dziś omawianych, mianowicie zależności między muzyką a etyką. Autor prowadzi rozważania nie tylko na gruncie teologicznym; towarzyszy im szeroko zarysowane tło historyczne i filozoficzne.

„Praca stanowi kompendium wiedzy z zakresu teologicznego znaczenia muzyki. Ufać należy, że stanie się ona dla wielu muzyków w Polsce swoistego rodzaju podręcznikiem i zbiorem argumentów przemawiających za słusznością podjęcia drogi nowej pieśni – nowego człowieka oraz zachętą do większej dbałości o jakość muzyki kościelnej.”

                                                               z recenzji ks. dr. hab. Roberta Tyrały

    „Problematyka teologiczno-moralnych aspektów muzyki nie była, jak dotąd, szerzej omawiana w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych. Dlatego podjęcie tego zagadnienia przez ks. Jacka Bramorskiego stanowi twórczy, oryginalny i cenny wkład nie tylko w rozwój współczesnej myśli teologicznej, ale także badań muzykologicznych. Studium to, wzorem starożytnych i średniowiecznych traktatów, może stanowić swoistą summę z zakresu teologii muzyki, będąc pomocą w dalszych badaniach naukowych i inicjatywach artystycznych nie tylko dla teologów, ale przede wszystkim dla muzyków.”

                                                       z recenzji ks. prof. dr. hab. Pawła Góralczyka