Muzyka sakralna wobec współczesnych wyzwań kulturowych (Musica Sacra 10)

10,00 

Muzyka sakralna wobec współczesnych wyzwań kulturowych, redakcja: ks. Jacek Bramorski, Gdańsk 2014

(Musica Sacra ; 10)

43 w magazynie

SKU: ISBN 978-83-64615-02-3 Kategorie: ,

Opis

Pierwsza część dziesiątej już pozycji tego cyklu wydawniczego to artykuły filozoficzno-teologiczne prezentujące podstawowe założenia muzyki sakralnej. Rozpoczyna ją opracowanie ks. dra hab. Jacka Bramorskiego ukazujące tę muzykę jako epifanię piękna w świetle myśli św. Jana Pawła II. Zadania musica sacra w służbie integralnego rozwoju osoby ludzkiej pojmowanej jako persona sancta to temat refleksji filozoficzno-teologicznej Danuty Stankiewicz. Wynikające z powyższych założeń odzwierciedlenie podstawowych kryteriów muzyki sakralnej w prawodawstwie muzycznym Kościoła przedstawia w swej pracy Anna Wójtowicz.

Na drugą część monografii składają się artykuły traktujące o wokalnej muzyce liturgicznej, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. O znaczeniu kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim pisze ks. Rastislav Adamko. Z kolei Milan Kolena, doświadczony dyrygent zespołów wykonujących chorał gregoriański, rozważa kwestię interpretacji tekstów łacińskich w muzyce sakralnej, a redemptorysta o. Przemysław Makowski, analizuje liturgiczno-muzyczne znaczenie graduału wielkopostnego Christus factus est.

W dalszej części znajdujemy artykuły związane z muzyką organową. Michael G. Kaufmann prezentuje pracę rzeczoznawców organowych i dokumentacji organów w Niemczech, natomiast Andrzej Szadejko przybliża zagadnienia dotyczące nowo budowanych i montowanych organów w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ks. Tomasz Rakowski prezentuje w swym artykule modelowe płaszczyzny formacji polskich organistów kościelnych, natomiast Łukasz Bilski zajmuje się problematyką formacji i posługi organisty liturgicznego w świetle dokumentów Kościoła. Marek Rogalski zwraca uwagę na znaczenie kształcenia słuchu harmonicznego u organistów.

W ostatniej części tomu zaprezentowane zostały przykłady wpływu wartości chrześcijańskich na dzisiejszą twórczość muzyczną. Aleksandra Grucza-Rogalska prezentuje wybrane kompozycje chóralne inspirowane świętością życia św. Jana Pawła II, zaś Monika Karwaszewska analizuje Kantatę o św. Wojciechu Henryka Mikołaja Góreckiego, traktując ją jako muzyczny przejaw dziedzictwa polskiej kultury i tradycji religijnej. Anna Szarapka zajmuje się znaczeniem symbolu w Apokalypsis Marcina Gumieli, Beata Śnieg podejmuje problematykę wierności przekazu prastarej antyfony eucharystycznej Ubi Caritas we współczesnych utworach chóralnych.

Ilość stron: 277

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg