Muzyka sakralna – piękno ocalone i ocalające

12,00 

Musica sacra 12
Redakcja: ks. Jacek Bramorski
Gdańsk 2016

Na stanie

SKU: ISBN 978-83-64615-18-4 Kategorie: ,

Opis

Dwunasta już publikacja z cyklu Musica sacra to, zgodnie z jej tytułem, głęboka refleksja nad Pięknem ocalonym i ocalającym – wszechstronna analiza pojęcia piękna zarówno w aspekcie filozoficznym i teologicznym, jak również muzykologicznym, kompozytorskim i wykonawczym. W dodatku dokonywana w odniesieniu do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Pierwszą część monografii tworzą artykuły ujmujące problematykę piękna w muzyce od strony filozoficzno-teologicznej. Wprowadzeniem do tej tematyki jest opracowanie autorstwa ks. Witolda Kaweckiego, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który poszukuje odpowiedzi na pytanie: Czy piękno można ocalić? Z kolei Danuta Stankiewicz z Akademii Muzycznej w Gdańsku stara się w swym artykule wskazać jak ocalić piękno – zagubioną rzeczywistość współczesnej estetyki. Filozofię piękna zawartą w Liście do artystów św. Jana Pawła II przypomina Kinga Kiwała z Akademii Muzycznej w Krakowie. Na koniec tej części Antonina Karpowicz-Zbińkowska, teolog i muzykolog, przedstawia augustyńskie podejście do piękna w ujęciu kardynała Josepha Razingera.

W części drugiej spotykamy artykuły, których autorzy zajmują się muzyką instrumentalną obecną w przestrzeni sakralnej. I tak, Danuta Popinigis, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, powiada o pięknie zawartym w dźwięku dzwonów najstarszego gdańskiego carillonu, Piotr Matoga, organista z Krakowa, troszczy się o piękno liturgii, przyjmując za punkt wyjścia wybrane organy zachowane w krakowskich kościołach klasztornych, zaś artykuł Pawła Pasternaka z warszawskiego Uniwersytetu Fryderyka Chopina opisuje przebudowę wielkich organów oliwskich

Część trzecia monografii traktuje o muzyce wokalnej. Problematykę chorału gregoriańskiego podejmują w swych artykułach Marianna Majchrzak z Akademii Muzycznej w Poznaniu, Michał Sławecki z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Piotr Ziółkowski, absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej. Krzysztof Niegowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu pisze o hymnie Ave verum. Piękna ocalonego i ocalającego w opracowaniach psalmu Super flumina Babylonis poszukuje też Marek Rogalski z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Teresa Piech z Akademii Muzycznej w Krakowie dzieli się doświadczeniami wykonawczymi odnośnie śpiewu klarysek ze Starego Sącza, zaś Monika Fedyk-Klimaszewska, profesor gdańskiej Akademii Muzycznej, poświęca swój artykuł solowej liryce sakralnej Stanisława Moniuszki, a Sławomir Bronk z tej samej uczelni zajmuje się religijną twórczością chóralną z tekstami w języku kaszubskim.

Ostatnia część publikacji to analizy współczesnych kompozycji polskich. Krzysztof Cyran z Akademii Muzycznej w Krakowie pisze o niektórych aspektach piękna w Symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego i Pasji wg. Św. Marka Pawła Mykietyna. Monika Karwaszewska z gdańskiej Akademii Muzycznej zajęła się mniej znanym dziełem Henryka Mikołaja Góreckiego – misterium Jasności promieniste. Miserere mei Deus, miserere mei Szymona Godziemba-Trytka stało się przedmiotem dociekań Elżbiety Szczurko z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zaś tradycję chrześcijańską w muzyce sakralnej Pawła Łukaszewskiego przedstawiła Renata Borowiecka z Akademii Muzycznej w Krakowie.

Informacje dodatkowe

Waga 0.51 kg