Musica Baltica. The music culture of Baltic cities in modern times

20,00 

Redakcja: Jolanta Woźniak
Gdańsk 2010

Na stanie

Opis

Liczący 496 stron tom MUSICA BALTICA. Music Culture of Baltic Cities in Modern Times / Musikkultur der Ostseestädte in der Neuzeit zawiera prace przedstawione na 4. Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej Musica Baltica, zorganizowanej w Gdańsku w dniach 20- 22 listopada 2008 roku.
Celem zasadniczym konferencji była próba określenia cech specyficznych muzyki pisanej i wykonywanej w miastach nadbałtyckich w czasach od XVI do XIX wieku. Badanie sfery muzycznej oznaczało też wnikanie w ówczesną tkankę społeczną miast, w sprawy struktury życia muzycznego, w mechanizm powstawania i wykonywania utworów, tworzenia repertuaru, oznaczało podążanie tropem praktyki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji powstałych z okazji wydarzeń ważnych dla miast i mieszkańców.
Zbiór 38 prac konferencyjnych, pióra autorów z Belgii, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Szwecji przybliża odpowiedź na kluczowe pytania dyktowane przez temat. Czy w muzyce miast nadbałtyckich można mówić o wyraźnych cechach wspólnych, pomimo różnic kulturowych między miastami? Co łączyło, a co dzieliło tamte miejskie społeczności w sferze sztuki muzycznej, organizacji życia muzycznego i związanego z muzyką prawa oraz obyczaju? Prace (opublikowane po angielsku bądź niemiecku) stanowią wkład do rosnącego w ostatnich latach zainteresowania antropologią kulturową i jej specyficznego obszaru, jakim są dzieje miast.

Dodatkowe informacje

Waga 0.78 kg