inUnity. Contemporary Music from Gdańsk 3

30,75 

inUnity. Contemporary Music from Gdańsk, vol. 3
DUX Recording Producers 2021

Na stanie

SKU: DUX 1836 Kategorie: ,

Opis

Płyta inUnity, Contemporary Music from Gdańsk, Vol. 3 to już trzeci album prezentujący dorobek gdańskiego środowiska kompozytorskiego. Utwory najnowsze, napisane w ciągu ostatnich kilku lat, ukazują obecną kondycję twórców, ścieżki, którymi podążają, i kierunki ich muzycznego rozwoju. Uważny słuchacz odnajdzie tu także zapowiedź przyszłych dokonań dostrzegalnych chwilowo jedynie jako labirynt możliwości.
Materiał zgromadzony na płycie nasuwa skojarzenia z zasadą jedności w wielości. Jedność gdańskiego środowiska, którego siłą jest wielość kompozytorskich postaw. Utwory kompozytorów różnych pokoleń, doświadczeń i różnych twórczych wyborów tworzą wachlarz urzekający bogactwem muzycznych poszukiwań.

The album inUnity, Contemporary Music from Gdańsk, Vol. 3 is already the third album presenting the achievements of the Gdańsk composers’ milieu. The latest pieces, written over the last few years, show the current condition of the creators, the paths they follow, and the directions of their musical development. An attentive listener will also find a harbinger of their future achievements, for the time being perceived only as a labyrinth of possibilities.
The material gathered on the CD brings to mind the principle of unity in diversity. The unity of the Gdańsk milieu, whose strength lies in the diversity of compositional attitudes. The works of composers of different generations, experience, and various creative choices create an array of possibilities enchanting with the richness of musical explorations.

Joanna Schiller-Rydzewska

Utwory:

 • Tadeusz DIXA – Ouverture for symphonic orchestra (2019)
 • Andrzej DZIADEK – …à la valse for symphonic orchestra (2019)
 • Piotr JĘDRZEJCZYK – Music for Flute and String Orchestra (2015)
 • Marek CZERNIEWICZ – Moira for brass sextet and symphonic orchestra (2018/2021)
 • Kamil CIEŚLIK – Multimirrors for piano and symphonic orchestra (2021)
 • Krzysztof OLCZAK – Any Case… for soprano and chamber orchestra (2017)

Wykonawcy:

 • Rafał JĘDRZEJEWSKI – flet
 • Maciej GAŃSKI – fortepian
 • Zofia KOTLICKA-WIESZTORDT – sopran
 • Kamil KRUCZKOWSKI, Adam STACHOWIAK, Mateusz FLOREK – trąbki
 • Michał SZCZERBA – waltornia
 • Dominik ŁUKASZCZYK – puzon
 • Łukasz GRUBA – tuba
 • The SYMPHONY ORCHESTRA of the STANISŁAW MONIUSZKO ACADEMY of MUSIC in GDAŃSK
 • Sylwia JANIAK-KOBYLIŃSKA – dyrygentka

Informacje dodatkowe

Waga 0,090 kg
Wymiary 14 × 12,5 × 1 cm