Aspekty muzyki 2018

30,00 

Aspekty Muzyki tom 8, red. Alicja Kozłowska-Lewna, Elżbieta Frołowicz, Gdańsk 2018

465 stron

Na stanie

Opis

Ósmy tom rocznika naukowego ASPEKTY MUZYKI zawiera artykuły poświęcone zagadnieniom wczesnej edukacji muzycznej (część I) oraz muzyki fortepianowej (część II). Streszczenia artykułów (w wersji językowej polskiej i angielskiej), a także lista recenzentów dostępne są na stronie internetowej czasopisma: http://aspektymuzyki.amuz.gda.pl/tomy

 

CZĘŚĆ I

WCZESNA EDUKACJA MUZYCZNA

STUDIA

ZOFIA KONASZKIEWICZ
Wybrane problemy współczesnego dzieciństwa w kontekście edukacji muzycznej

MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO
Podstawy rozwijania muzykalności dziecka — implikacje dla edukacji

EWA A. ZWOLIŃSKA
Koncepcja rozwoju audiacji w świetle teorii umysłu

ALICJA KOZŁOWSKA-LEWNA
Wczesnoszkolna antyedukacja muzyczna

BEATA BONNA
Audiacyjny model wczesnej edukacji muzycznej

ELŻBIETA FROŁOWICZ
Twórczość w muzycznej edukacji wczesnoszkolnej

PAWEŁ TRZOS
Pedagogika muzyki w kręgu zainteresowania nauczycieli muzyki. Wybrane rekomendacje dla wczesnej edukacji

MARCIN MICHALAK
World music jako element międzykulturowej edukacji muzycznej — na przykładzie Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie

NATALIA KŁYSZ-SOKALSKA
Kompetencje emocjonalne dziecka i ich wzmacnianie poprzez aktywności muzyczno-ruchowe

KATARZYNA KIERZKOWSKA
Muzyka jako stymulator rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

ILONA POĆWIERZ-MARCINIAK
Muzyka i muzykoterapia a zdrowie i rozwój dzieci

JUWENILIA

MILENA WIŚNIEWSKA
Absolute pitch in persons with visual impairments

SZKICE I REFLEKSJE

ALINA KOWALSKA-PIŃCZAK
Autorska metoda badań indywidualnych głosu i słuchu dziecka — kwalifikacja do szkolenia muzycznego

CZĘŚĆ II

MUZYKA FORTEPIANOWA

STUDIA

MAGDALENA DZIADEK
Działalność artystyczna Eduarda Steuermanna do 1936 roku

ANNA STACHURA-BOGUSŁAWSKA
Między awangardą a tradycją — fortepian w repertuarze koncertów z cyklu „Śląska Trybuna Kompozytorów” w latach 1973–1977

ANNA NOWAK
Polifonia łuków jako technika organizowania czasoprzestrzeni w Sesto na fortepian solo Hanny Kulenty

JOANNA MIKLASZEWSKA
Four Movements for Two Pianos (2008) Philipa Glassa. Uwagi na temat formy

KRYSTYNA JUSZYŃSKA
Miłosz Magin i jego muzyka fortepianowa

MARCIN ŁUKASZEWSKI
The Piano Dance Pawła Kwapińskiego: nowe drogi czy synteza muzyki fortepianowej?

VIOLETTA KOSTKA
Druga część Through the Looking Glass… III na klawesyn Pawła Szymańskiego. Intertekstualna gra i forma muzyczna. Teoretyczne podstawy modelu

Informacje dodatkowe

Waga 0,9 kg
Wymiary 24 × 17 × 2,6 cm