Aspekty muzyki 2018

30,00 

Aspekty Muzyki tom 8, red. Alicja Kozłowska-Lewna, Elżbieta Frołowicz, Gdańsk 2018

465 stron

66 w magazynie

Opis

Ósmy tom rocznika naukowego ASPEKTY MUZYKI zawiera artykuły poświęcone zagadnieniom wczesnej edukacji muzycznej (część I) oraz muzyki fortepianowej (część II). Streszczenia artykułów (w wersji językowej polskiej i angielskiej), a także lista recenzentów dostępne są na stronie internetowej czasopisma: http://aspektymuzyki.amuz.gda.pl/tomy

 

CZĘŚĆ I

WCZESNA EDUKACJA MUZYCZNA

STUDIA

ZOFIA KONASZKIEWICZ
Wybrane problemy współczesnego dzieciństwa w kontekście edukacji muzycznej

MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO
Podstawy rozwijania muzykalności dziecka — implikacje dla edukacji

EWA A. ZWOLIŃSKA
Koncepcja rozwoju audiacji w świetle teorii umysłu

ALICJA KOZŁOWSKA-LEWNA
Wczesnoszkolna antyedukacja muzyczna

BEATA BONNA
Audiacyjny model wczesnej edukacji muzycznej

ELŻBIETA FROŁOWICZ
Twórczość w muzycznej edukacji wczesnoszkolnej

PAWEŁ TRZOS
Pedagogika muzyki w kręgu zainteresowania nauczycieli muzyki. Wybrane rekomendacje dla wczesnej edukacji

MARCIN MICHALAK
World music jako element międzykulturowej edukacji muzycznej — na przykładzie Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie

NATALIA KŁYSZ-SOKALSKA
Kompetencje emocjonalne dziecka i ich wzmacnianie poprzez aktywności muzyczno-ruchowe

KATARZYNA KIERZKOWSKA
Muzyka jako stymulator rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

ILONA POĆWIERZ-MARCINIAK
Muzyka i muzykoterapia a zdrowie i rozwój dzieci

JUWENILIA

MILENA WIŚNIEWSKA
Absolute pitch in persons with visual impairments

SZKICE I REFLEKSJE

ALINA KOWALSKA-PIŃCZAK
Autorska metoda badań indywidualnych głosu i słuchu dziecka — kwalifikacja do szkolenia muzycznego

CZĘŚĆ II

MUZYKA FORTEPIANOWA

STUDIA

MAGDALENA DZIADEK
Działalność artystyczna Eduarda Steuermanna do 1936 roku

ANNA STACHURA-BOGUSŁAWSKA
Między awangardą a tradycją — fortepian w repertuarze koncertów z cyklu „Śląska Trybuna Kompozytorów” w latach 1973–1977

ANNA NOWAK
Polifonia łuków jako technika organizowania czasoprzestrzeni w Sesto na fortepian solo Hanny Kulenty

JOANNA MIKLASZEWSKA
Four Movements for Two Pianos (2008) Philipa Glassa. Uwagi na temat formy

KRYSTYNA JUSZYŃSKA
Miłosz Magin i jego muzyka fortepianowa

MARCIN ŁUKASZEWSKI
The Piano Dance Pawła Kwapińskiego: nowe drogi czy synteza muzyki fortepianowej?

VIOLETTA KOSTKA
Druga część Through the Looking Glass… III na klawesyn Pawła Szymańskiego. Intertekstualna gra i forma muzyczna. Teoretyczne podstawy modelu

Informacje dodatkowe

Waga 0,9 kg
Wymiary 24 × 17 × 2,6 cm