Robert Kaczorowski – Dwanaście hymnów ku czci Najwyższego

20,00 

Robert Kaczorowski, Dwanaście hymnów ku czci Najwyższego (2021)
Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 2022

Na stanie

Opis

Jedną z liturgicznych ksiąg Kościoła katolickiego jest brewiarz, służący do odprawiania codziennej modlitwy. Tworzą go takie części, jak: godzina czytań, jutrznia (modlitwa poranna), modlitwa
w ciągu dnia, nieszpory (modlitwa wieczorna) oraz kompleta (modlitwa przed udaniem się na spoczynek). Każdą z takich godzin kanonicznych rozpoczyna hymn, który jest teologicznym wprowadzeniem do danej części brewiarza.

Niniejsza publikacja, zatytułowana Dwanaście hymnów ku czci Najwyższego, zrodziła się z lektury i medytacji nad tekstami brewiarzowymi, a w szczególny sposób nad hymnami, które w codziennej modlitwie ludu Bożego rozpoczynają godzinę czytań. Są to niezwykle piękne, głębokie, a nade wszystko inspirujące teksty, najczęściej jednak recytowane przez tych, którzy po brewiarz sięgają.

Z tekstów tych wyłania się Bóg, który w swych niezmierzonych planach towarzyszy człowiekowi na drogach jego życia: wspiera go, umacnia swą łaską i wlewa nadzieję, szczególnie wtedy, gdy jest trudno i ciężko. Bóg jawi się jako Ten, który jest wiekuistym „światłem”, oświecającym jakże często skomplikowane ludzkie drogi. Odkrywając Go, człowiek może odnaleźć najgłębszy sens swego życia, swojej aktywności i wszelkich pragnień, gdyż jest On „Drogą, Prawdą i Życiem”.

W takim też kontekście 12 brewiarzowych hymnów stało się źródłem inspiracji do skomponowania prostych melodii, aby z tych natchnionych słów uczynić nie tylko modlitwę recytowaną, ale również śpiewaną.

Życzeniem piszącego te słowa jest, aby zaproponowane melodie, czerpiące z tradycji chorału gregoriańskiego oraz nabożnej pieśni religijnej, z dodanym akompaniamentem organowym, służyły tak organistom, jak i kantorom podczas liturgii. W ten sposób omawiane hymny mogą stać się nową propozycją, wpisującą się w powiększenie repertuaru śpiewów mszalnych.

Robert Kaczorowski
[Przedmowa]

Spis utworów:

 1. Tobie, Mądrości przedwieczna.
 2. O Najświętszy w Trójcy Boże.
 3. O Światłości wiekuista.
 4. Stworzycielu pełen chwały.
 5. Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem.
 6. Ty, który jesteś Początkiem i Kresem.
 7. O Chryste, wzniosła miłości.
 8. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia.
 9. Ty jesteś, Chryste, życiem swych wybranych.
 10. Boże, co nie masz początku.
 11. Chryste, pokornie prosimy.
 12. Przed oczy Twoje, zagniewany Panie.

Informacje dodatkowe

Waga 0,145 kg
Wymiary 31 × 23 × 0,5 cm