Nabór tekstów do publikacji zbiorowej z cyklu Musica Sacra pt. „Chóralne oblicza sacrum” – do 5 września!

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku ogłasza nabór tekstów do monografii zbiorowej z cyklu Musica sacra pt. „Chóralne oblicza sacrum”. Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do końca roku 2023 r., w formie drukowanej i e-booka.

Do tekstu należy załączyć:

  • notę biograficzną (do 150 słów)
  • afiliację autora /autorów
  • ORCID iD (jeśli autor posiada)
  • streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
  • bibliografię cytowaną
  • słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU! Materiały należy przesłać na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl w terminie do 5 WRZEŚNIA 2023.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą.