Nabór tekstów do publikacji Duet fortepianowy. Analiza | Metodyka | Praktyka (do 20 czerwca)

‼️ Nabór tekstów do publikacji Duet fortepianowy. Analiza | Metodyka | Praktyka
Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku ogłasza nabór tekstów do monografii zbiorowej pt. Duet fortepianowy. Analiza | Metodyka | Praktyka.
Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do dnia 30 października 2023 r., w formie drukowanej i e-booka.
Do tekstu należy załączyć:
✅Notę biograficzną (do 150 słów)
✅Afiliację autora /autorów
✅ORCID iD (jeśli autor posiada)
✅Streszczenie (do 250 słów)
✅Bibliografię cytowaną
✅Słowa kluczowe (od 3 do 5)
Materiały należy przesłać na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl w terminie do 20 czerwca 2023.
————————————————
‼️ Call for Papers – Piano Duet. Analysis | Methodology | Practice
We would like to kindly inform you that the Publishing House of the Stanisław Moniuszko Academy of Music announces a call for texts for a collective monograph entitled Piano Duet. Analysis | Methodology | Practice.
The reviewed book will be published by the Publishing House of the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk by 30 October 2023, in print and e-book form.
The text should be accompanied by:
✅A biographical note (up to 150 words)
✅Author(s) affiliation
✅ORCID iD (if the author has one)
✅Abstract (up to 250 words)
✅A cited bibliography
✅Keywords (3 to 5)
Submissions should be sent to m.karwaszewska@amuz.gda.pl by 20 June 2023.