Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej

Oddajemy w Państwa ręce publikację „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej” pod red. Elżbiety Frołowicz i Alicji Kozłowskiej-Lewnej.
Teksty obejmują szerokie spektrum zagadnień zogniskowanych wokół wczesnej edukacji muzycznej, od bardziej ogólnych, przekrojowych ujęć teoretycznych do relacji z badań własnych (muzyczno-pedagogicznych i historycznych).

Zapraszamy!