Sakralny wymiar twórczości Stanisława Moniuszki E-BOOK

W naszym sklepie pojawił się oczekiwany E-book “Sakralny wymiar twórczości Stanisława Moniuszki” pod redakcją dr hab. Moniki Karwaszewskiej.

W roku 2019 przypadła 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, ale także dyrygenta, organisty i pedagoga, w tym wielkiego Polaka i patrioty. Nie należy zapominać, że Stanisław Moniuszko, jako człowiek głęboko wierzący, pracował jako organista w pojezuickim kościele św. Jana w Wilnie i wielokrotnie podkreślał, że muzyka była dla niego rodzajem modlitwy, co znalazło swój wyraz w jego bogatej twórczości religijnej, zakorzenionej głęboko w polskiej i katolickiej tradycji muzycznej. Pokłosiem tych rozważań jest niniejsza zbiorowa monografia.
Zachęcamy do kupowania!