Utwory na altówkę Tadeusza Paciorkiewicza

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przedstawia po raz pierwszy nagrania dzieł altówkowych Tadeusza Paciorkiewicza. Wśród wykonawców usłyszeć możemy Błażeja Maliszewskiego, Ewę Guzowską, Pawła Kuklińskiego oraz Pawła Rydla.

TADEUSZ PACIORKIEWICZ urodził się 17 października 1916 r. w Sierpcu, zmarł 21 listopada 1998 r. w Warszawie. Był polskim kompozytorem, organistą i pedagogiem. Uczył się w Biskupiej Szkole Organistów w Płocku. 
W latach 1936–1943 studiował organy u Bronisława Rutkowskiego, a w 1941 r. rozpoczął studia kompozytorskie u Kazimierza Sikorskiego w Warszawie, które ukończył w 1951 r. w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Łodzi.

W latach okupacji niemieckiej pracował jako organista i nauczyciel muzyki w Warszawie i Nasielsku. W 1945 r. założył szkołę muzyczną w Płocku, której był dyrektorem do 1949 r. Był też jednym z założycieli Ludowego Instytutu Muzyki w Łodzi.

Od 1954 r. był pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie prowadził klasę kompozycji oraz wykładał przedmioty teoretyczne. Jego uczniami byli m.in. Zbigniew Bagiński, Wojciech Łukaszewski, Stanisław Włodzimierz Moryto i Marta Ptaszyńska.

Dorobek kompozytorski Tadeusza Paciorkiewicza (ponad 380 kompozycji) obejmuje niemal wszystkie formy instrumentalne i wokalno-instrumentalne. Jego kompozycje na altówkę, powstałe z inspiracji jego syna Artura Paciorkiewicza – wybitnego polskiego altowiolisty, to: Sonatina na dwoje skrzypiec (1955, transkrypcja 
na dwie altówki – Błażej Maliszewski, 2016), Trio na flet, altówkę i harfę (1966), Duet koncertujący na altówkę i fortepian (1974), Koncert na altówkę i orkiestrę (1976), Impresje na altówkę solo (1980), Aria na altówkę i organy (fortepian) (1988), Sonata na altówkę i fortepian (1988), Koncert na altówkę, organy i orkiestrę (1990), Andante na skrzypce i altówkę (1996).

Pomysł na wydanie płyty zrodził się z potrzeby uzupełnienia zapisu fonograficznego o dzieła wartościowe z punktu widzenia artystycznego i wykonawczego. Charakteryzują się one wyraźnym rysem stylu kompozytorskiego Tadeusza Paciorkiewicza.

Część z utworów była dotychczas dostępna tylko w autografach. W 2017 r., dzięki wydawnictwu Eufonium, w moim opracowaniu ukazały się drukiem cztery kompozycje. Trzy z nich: Impresje na altówkę solo, Andante na skrzypce i altówkę oraz Aria na altówkę i fortepian zostały wydane po raz pierwszy. Czwartym utworem jest Sonatina na dwie altówki – jest to opracowanie Sonatiny na dwoje skrzypiec (transkrypcja powstała za zgodą i aprobatą syna kompozytora – Artura Paciorkiewicza). Na płycie znalazł się także Duet koncertujący na klarnet i fortepian. Utwór ten został zarejestrowany jako Duet koncertujący na altówkę i fortepian – za zgodą kompozytora, którą także otrzymałem za pośrednictwem Artura Paciorkiewicza. Sonata na altówkę i fortepian do chwili obecnej pozostaje w autografie, lecz dzięki tej płycie będzie można usłyszeć jej walory.

Błażej Maliszewski

Zobacz produkt: Tadeusz Paciorkiewicz – Viola works