ŚWIATOWA PREMIERA! Gdańscy organiści wskrzeszają dzieła mistrza

Daniel Magnus Gronau (ok. 1700-1747) w opinii jemu współczesnych „był to najpiękniejszy duch muzyczny, jakiego Gdańsk miał w swych murach”. Gdański kompozytor i organista reprezentujący szkołę północnoniemiecką, związany był z parafiami św. Katarzyny, mariacką, a od 1730 roku grał na wielkich organach kościoła św. Jana. Po jego śmierci w 1747 roku starszyzna tej ostatniej parafii odkupiła od jego siostry rękopisy zawierające wariacje na temat gdańskich chorałów. Do II wojny przechowywano je w archiwach parafii, jednak w zawierusze 1945 roku zaginęły na blisko 70 lat.

 

3 lata od publikacji zbioru fug Gronaua prezentujemy album zawierający nagrania 40 cykli wariacji, które przetrwały ukryte w archiwach. Dla melomanów wskrzesili je gdańscy organiści: Roman Perucki, Hanna Dys, Karol Hilla, Błażej Musiałczyk, Patryk Podwojski, Aleksander Przeradowski i Maciej Zakrzewski.